Ga naar hoofdinhoud

Onze missie

Beste ouders,

We heten u van harte welkom in de gemeenschap van onze school en zijn blij en dankbaar dat u uw kind toevertrouwt aan onze school. De directie en de leerkrachten zullen zich met al hun talenten inzetten om uw kind te begeleiden met hoofd, hart en handen. Wij hopen dat wij goed zullen kunnen samenwerken met u en dat u uw kind zult begeleiden om de doelstellingen - geformuleerd in ons schooleigen christelijk opvoedingsproject - te realiseren. School en gezin vormen immers samen de basispijlers die het ontwikkelings- en opvoedingsproces van uw kinderen vorm moeten geven. Vanuit ons eigentijds christelijk opvoedingsproject willen wij uw kinderen een degelijke vorming geven, want wij geloven dat kinderen ‘wortels’ nodig hebben om te groeien tot een harmonische persoonlijkheid.

De onthaalbrochure (onder het menu - praktisch - belangrijke documenten) wil een leidraad zijn bij ons opvoedkundig bezig zijn met uw kinderen, waarvan u de eerste verantwoordelijke blijft voor de opvoeding en het onderwijs. Wij bieden in deze brochure onze opvoeders, leerkrachten en ouders een aantal concrete handreikingen aan bij het pedagogisch begeleiden van onze kinderen en hopen dat u hen aanmoedigt de gemaakte afspraken na te leven. Ze kan een nuttig naslagwerkje zijn bij allerlei vragen. Bij deze en andere vragen of problemen staan wij bovendien klaar om steeds samen naar een zinvolle oplossing te zoeken.

Hopend op wederzijdse steun en waardering bij ons gezamenlijk opvoedingswerk, thuis en in de school, groeten wij u.

In naam van het ganse schoolteam,

Michel Maes

directeur