Ga naar hoofdinhoud

Belangrijke documenten

Hier kan u de algemene informatiebrief vinden over de brieven die u zal ontvangen in het begin van het schooljaar: Informatie brief begin schooljaar

Hier kan u het afwezigheidsattest downloaden en lezen: Afwezigheidsattest

Hier kan u de bijdrageregeling vinden: Bijdrageregeling

Hier kan u het fiche vinden voor het medicijnengebruik: Medicijnengebruik

Hier kan u het gezondheidsfiche vinden: Gezondheidsfiche

Hier kan u het inlichtingenfiche vinden (gelieve deze zo snel mogelijk aan de administratie te bezorgen): Inlichtingenfiche

Hier kan u het toestemmingsformulier vinden in functie van de GDPR: Toestemmigsformulier